Asistență Socială ID

Dragi studenți, bine aţi venit la Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, ÎNVĂŢĂMÂNTUL LA DISTANŢĂ (I.D.) în asistenţă socială.

Învăţământul la distanţă este ales ca modalitate de formare mai ales de persoanele, în general adulte, care au deja un loc de muncă, iar provocările profesionale le impun specializarea într-un domeniu apropiat de interesele lor de dezvoltare profesională.

Ce este învăţământul la distanţă?

Învăţământul la distanţă (ID) este o formă modernă de pregătire; flexibilitatea programului de studiu şi posibilitatea de a comunica cu profesorii în formule non-tradiţionale (pe o platforma electronica, prin corespondenţă, prin mesaje electronice etc.) constituie avantaje pentru studenţii care sunt deja activi pe piaţa forţei de muncă şi nu dispun de timpul necesar pentru a frecventa cursurile în regim de zi.

Conform legislaţiei în vigoare această formă de organizare a procesului didactic nu presupune doar activităţi la distanţă. Astfel o parte din activităţile didactice se desfăşoară faţă în faţă (cu prezenţă obligatorie în campus), iar altele la distanţă. De fapt ID-ul la noi în ţară presupune o combinaţie de tehnologii educaţionale între învăţământul tradiţional şi un învăţământ care beneficiază de mijloacele moderne de comunicare (internet, platforme electronice) şi de prelucrare a informaţiilor, ceea ce presupune o mai mică prezenţă în campusul universitar comparativ cu forma de învăţământ de zi. Astfel, un student înmatriculat la zi are în medie 22 ore pe săptămână constând în ore de curs (C), seminar (S) sau laborator (L). La ID, cursul devine studiu individual (SI), orele de seminar se împart în două tipuri de activităţi: teme de control (TC), activităţi tutoriale (AT) şi orele de laborator devin activităţi aplicative (AA). Deoarece diplomele de la cele două forme de învăţământ pentru aceeaşi specializare (program de studiu) sunt echivalente rezultă următoarea relaţie:
număr de ore (C+S+L) = număr ore (SI+TC+AT+AA)
Spre deosebire de învăţământul de zi la care toate activităţile cuprise în planul de învăţământ se desfăşoară faţă în faţă, la ID o parte din activităţi se desfăşoară la distanţă prin comunicarea bidirecţională între student şi cadrul didactic pe platforma on-line.
Cursurile se gasesc in format electronic pe platforma on-line iar studentii le pot accesa pe aceasta cale corespunzător anului de studiu.


Ultima modificare: Thursday, 26 September 2019, 08:48