Secretariatul gestionează problemele de şcolaritate ale studenţilor.

Colectivul secretariatului are în responsabilitate documentele şcolare: registre matricole, cataloage, centralizatoare de note, carnete de note şi, în general, toate documentele referitoare la şcolarizare: foi matricole, suplimente la diplomă, adeverinţe, etc.

Aici studentii din anul III, pot posta orice intrebare, nelamurire care vizeaza implicarea secretariatului.