- Cunoaşterea şi înţelegerea specificului sistemului de asistenţă socială din România şi fundamentarea teoretică a dimensiunilor asistenţei sociale.
- Cunoasterea teoriilor din asistenţă socială în dinamica lor prin raportarea lor la viaţa de zi cu zi a copilului, familiei sau comunităţii.
- Cunoaşterea serviciilor de asistenţă socială şi a beneficiilor sociale pentru familiile şi copiii aflaţi în situaţii de risc.
- Cunoaşterea metodologiei de evaluare, monitorizare şi supervizare a familiilor aflate în situaţii de risc.
- Dobândirea unui nivel de competenţă analitică de tip psiho-social interactiv şi tehnic aplicativ necesar unei practici responsabile, profesional-autonome în cadrul serviciilor de asistenta sociala pentru familie şi copil.
- Aplicarea aspectelor teoretice din asistenţă socială la dezvoltarea unor programe concrete de suport a copiilor aflaţi în dificultate şi familiilor lor, precum şi stimularea eforturilor proprii ale acestor categorii sociale pentru depăşirea dificultăţilor şi a marginalizării socio-umane.
- Formarea deprinderilor de monitorizare şi evaluare a serviciilor de asistenţă socială a familiei.
- Participarea la propria dezvoltare profesională.
- Respectarea unor valori si norme morale în practica comunicării în asistenţa socială, posibilitatea de dezvoltare şi perfecţionare a profesiei prin participarea la activităţi de cercetare în domeniul socio-uman capabil, programe de asistenţă socială.
Obiective generale ale cursului: Înţelegerea de către studenţi a specificului profesional al asistenţei sociale, însuşirea metodelor şi tehnicilor cu care operează această profesiune. Cunoaşterea şi înţelegerea acestor metode şi tehnici se află la baza formării deprinderilor profesionale, a conturării atitudinilor şi valorilor specifice necesare abordării eficiente a diferitelor categorii de situaţii problematice ale persoanelor. Totodată, disciplina de studiu îşi propune să prezinte studenţilor diferitele componente ale procesului sistematic de acordare de ajutor conceput şi realizat la nivelul persoanei asistate, cu referire la situaţiile problematice concrete.

Obiective specifice ale cursului:
1. cunoaşterea şi înţelegerea fundamentelor practicii asistenţei sociale;
2. înţelegerea relaţiilor dintre valori, cunoştinţe şi deprinderi în asistenţa socială;
3. definirea conceptului de „valoare” şi înţelegerea importanţei valorilor fundamentale în practica asistenţei sociale. Tehnici de operaţionalizare a valorilor;
4. recunoaşterea caracterului de parteneriat al relaţiei în asistenţa socială, care necesită colaborarea asistentului social şi a persoanei asistate la luarea deciziilor privind: identificarea în comun a problemelor, realizarea unui acord privind natura acestora, responsabilităţile fiecăreia dintre părţi, stabilirea obiectivelor, a planului de intervenţie;
5. înţelegerea şi aplicarea conceptului de confidenţialitate;
6. conturarea procesului de stabilire a obiectivelor şi înţelegerea criteriilor pe care trebuie să le îndeplinească acestea ( concrete, măsurabile, realiste, adecvate etc.);
7. înţelegerea particularităţilor interviului în asistenţa socială;
8. cunoaşterea diferitelor roluri profesionale ale asistentului social. Tehnici de implementare a rolurilor în cadrul intervenţiilor;
9. cunoaşterea procesului de evaluare în practica asistenţei sociale;
10. cunoaşterea unor tipuri de riscuri ale profesiei de asistent social (epuizarea), ca şi a modalităţilor de prevenire şi tratare a acestora.
Coaching-ul NU implică activităţi de predare sau îndrumare a studenţilor asupra unui conţinut tematic specific, ci persoana care conduce activităţile de coaching iniţiază un proces de dezvoltare profesională şi personală a studenţilor accesând informaţile pe care aceştia le deţin deja, dar nu le folosesc într-un mod eficient.
• La sfârşitul acestui curs, participanţii vor avea suportul teoretic de bază pentru înţelegerea procesului de comunicare.
• Vor cunoaşte definiţia conceptului de comunicare.
• Vor înţelege motivaţiile personale pentru a comunica.
• Vor identifica părţile componente ale procesului de comunicare.
42 Sitting in front of a computer for a long time is good for everyone.
A Right
B Wrong
C Doesn't say
Asistenţa socială reprezintă un ansamblu de măsuri întreprinse de către stat, biserică, organisme ne-guvernamentale spre a sprijini persoanele aflate în situaţii deosebite, deficitare, a căror stare fizică sau psihică a fost afectată de diverşi factori nocivi: apariţia unor boli cronice, deteriorarea stării materiale, calamităţi naturale, vârstă înaintată etc.
In cadrul sistemului complex de institutii si activitati profesionale specifice care configureaza asistenta sociala, actele normative au rolul de a organiza activitatea profesionala a asistentilor sociali, de a stabili reguli de functionare a institutiilor din domeniul asistentei sociale si de a reglementa drepturi si obligatii ale beneficiarilor sistemului de asistenta sociala.

Normele juridice din domeniul asistentei sociale reglementeaza atat aspecte generale (reglementari privind organizarea sistemului national de asistenta sociala, privind profesia de asistent social, parteneriat public-privat in domeniu etc.) cat si raporturi juridice speciale, in functie de tipul beneficiarilor si al serviciilor specifice de asistenta sociala (reglementari privind protectia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor varstnice, a victimelor traficului de carne vie, a victimelor consumului de droguri, a persoanelor delincvente etc.).